Affaldsplan for Kolding Kommune: SAMMEN DESIGNER VI LIVET

“Den nye nationale strategi, der kommer i 2020, og som kommunen også skal leve op til, kendes endnu ikke. Men der er nye ambitiøse EU-mål for affaldshåndtering, som også har fokus på forebyggelse og genbrug. Her er målet 55 % genanvendelse alle- rede i 2025, 60 % i 2030 og 65 % i 2035. I disse mål medregnes haveaffald, men til gengæld kun det affald, der rent faktisk bliver genanvendt efter forbehandling, og i Kol- ding forventer vi at nå EU-målet på 55% genanvendelse allerede i 2022. EU-målene for genanvendelse i 2030 og 2035, vil være aktuelle for kommunens næste affaldsplan efter 2025.

Denne affaldsplan tager udgangspunkt i Kolding Kommunes overordnede tankegang: Sammen designer vi livet med udgangspunkt i borgerens centrum, hvor målet er at udvikle løsninger i samarbejde med borgerne og som passer bedst til borgernes hverdag og behov. Kolding har fokus på nye løsninger og på samarbejde på tværs af kommunen.

Affaldsplanen skal i offentlig høring i otte uger, når Teknik- og Klimaudvalget har taget stilling til planen.
Det forventes at ske primo 2019, og der vil blive afholdt et stort borgermøde samt forskellige events, hvor borgere, politikere, virksomheder, interesse- organisationer og affaldsaftagere vil blive inviteret.”

Kopieret fra Kolding Kommunes website.